Prioriteiten gemeenteraadsverkiezingen

Prioriteiten gemeenteraadsverkiezingen
8 mei 2018 Guido Kestens

Open brief aan alle huidige en toekomstige gemeenteraadsleden van Dilbeek

Dilbeek telt 1.432 zelfstandigen en 1.745 ondernemingen. 50% van de actieve bevolking in Dilbeek werkt in kleine en familiale ondernemingen.
Ondernemen in Dilbeek is een belangrijk thema.
Spijtig dat dit belang in het beleid van de vorige legislaturen niet is terug te vinden.
Het kan dus allemaal beter en we willen het beleid daarin helpen.

Daarom is er voor de politici de brochure van Unizo “Denk globaal. Koester lokaal”  met een overzicht van onze prioriteiten en voorstellen voor het toekomstig beleid op gemeentelijk vlak.

Als we van Dilbeek een bruisende en levendige gemeente willen maken dan mogen we de lokale ondernemers niet vergeten. De overheid moet zorgen voor een gunstig ondernemersklimaat waar de ondernemer gehoord wordt en kan meedenken, waar zijn bedrijf kan groeien en extra tewerkstelling creëren.

Specifiek voor Dilbeek willen we graag volgende punten verwezenlijkt zien:

 • Het ontwikkelen van een duidelijk langetermijnvisie rond ondernemen in Dilbeek: waar wil Dilbeek naartoe?
  • Wij verwachten dat de gemeente een sturende en faciliterende rol vervult inzake ondernemen in Dilbeek. Geen wildgroei van handelspanden op de verkeerde locaties.
  • In het strategisch meerjarenplan dient “Dilbeek als ondernemende gemeente” als strategische doelstelling opgenomen te worden.
 • Het inzetten op bedrijvige kernen, inrichten van duurzame en nieuwe ruimtes voor ondernemers met een goede bereikbaarheid en voldoende parkeermogelijkheden met de nodige aanpassingen van reglementen rond ruimtelijke ordening.
  • Werk maken van een Integraal Handelsvestigingsbeleid
  • Vastleggen van kernwinkelgebieden en winkelarme gebieden.
  • Zoeken naar geschikte KMO-zones en optimaliseren van de bestaande zones.
 • Betere en meer efficiënte communicatie tussen gemeentebestuur en ondernemers m.b.t. advisering en ondersteuning van de ondernemers, maar ook om een betere dynamiek en wisselwerking te creëren tussen beide partijen. Een digitaal gemeentelijk platform voor Dilbeekse ondernemers en een digitale ondernemersdatabank zouden al een goede start zijn.
 • Voldoende personeel en voldoende budget voorzien om de nodige zaken te realiseren en in beweging te brengen
 • Aanpassing van de belasting op huis-aan-huisbedeling. Ons voorstel is om de belasting te versoepelen en enkel vanaf de vijfde bedeling te belasten. Dit kan budgetneutraal door  het tarief vanaf de vijfde bedeling te verhogen. Op die manier kunnen ook kleine ondernemers op een betaalbare manier reclame maken. En gebruik de opbrengst van deze belasting (meer dan 600.000 euro) om te investeren in een Dilbeek waar het leuk is om te winkelen en te ondernemen. Daar wordt iedereen beter van.

De brochure “Denk globaal. Koester lokaal” met uitgebreide info over onze prioriteiten kunt u hieronder downloaden.

Nog veel leesgenot

Guido Kestens
Voorzitter DUO-UNIZO Dilbeek