Nieuwjaarsreceptie ALE een succes

13 januari 2015

Nieuwjaarsreceptie ALE Dilbeek een succes
4 januari 2015 Guido Kestens

De eerste nieuwjaarsreceptie van de Adviesraad Lokale Economie Dilbeek op dinsdag 13 januari in de muziekacademie Dil’ Arte was een enorm succes.
Alle ondernemers, handelaars en vrije beroepen uit Dilbeek werden hierop uitgenodigd. Dank zij de medewerking van DUO, VWBO en VZVB was het auditorium van Dil’Arte tot de nok gevuld met meer dan 200 ondernemers.

Willy Kempeneer, voorzitter van de adviesraad, nam de inleiding voor zich en benadrukte dat we als ondernemers samen zelf initiatieven moeten nemen en niet alles moeten verwachten van de gemeente.

Burgemeester Willy Segers vervolgde met heel wat cijfermateriaal over Dilbeek en vergeleek steeds de resultaten met die van de omliggende gemeenten waardoor die cijfers beter geïnterpreteerd konden worden.

Schepen van lokale economie Frank de Dobbeleer kon ons verzekeren dat er de laatste jaren en sinds het invoeren van een taks op nachtwinkels er geen meer zijn bijgekomen. Ook kon hij ons een primeur meegeven: er zijn plannen om de bestaande parking in het centrum van Dilbeek een andere bestemming te geven en daar de mogelijkheid te creëren tot nieuwe winkels en extra woongelegenheden. Ook denkt men om in de Brusselstraat in Groot-Bijgaarden de winkels meer te concentreren rond winkelkernen om zo de huidige uitgestrekte situatie te verminderen.

Deze receptie was ook de ideale gelegenheid om Ronald Mattelé te huldigen die als eerste Dilbeekse ondernemer het HIB-label “Handmade in Belgium” in ontvangst mocht nemen. Met zijn bedrijf Cassecroute maakt Ronald design picknick-tafels voor overheden, bedrijven en particulieren.

Thomas Valkeniers, vastgoed-ondernemer 2014 deed een uiteenzetting over de toekomst van het vastgoed in Dilbeek en over de maatregelen die dringend moeten genomen worden om de verwachte sterke bevolkingsgroei van Dilbeek te kunnen opvangen.

Het officiële gedeelte werd afgerond door Frans Van Laere die in naam van de werkgroep detailhandel de resultaten bekendmaakte van een brainstorm rond mogelijke activiteiten voor de detailhandel in Dilbeek.