Bedrijvige Kern
6 maart 2018 Guido Kestens

Dilbeek werkt aan een bedrijvige kern.

Dat Dilbeek geen hippe handelskern heeft, dat weten we. Het masterplan Dilbeek centrum zet de eerste stap in de goede richting met de heraanleg van de winkelstraten. Maar dat is onvoldoende.

Trends geven aan dat de handelskern van morgen anders zal zijn dan vandaag. Beleving zal nog belangrijker worden en ook andere functies krijgen er een plaats. Dit vergt een nieuwe manier van kijken.

Imagineering als oplossing.

‘Imagineering’ is een wetenschappelijke methodiek die gebruikt wordt om een oplossing te bieden aan complexe problemen. De vernieuwende methode vertrekt niet van de problemen, maar kijkt in de eerste plaats naar de sterkten en de successen van een kern. Op basis van deze troeven wordt een uniek DNA bepaald dat past bij de gemeente.

De provincie Vlaams-Brabant en UNIZO bieden de gemeente Dilbeek een uniek traject aan om te komen tot een vernieuwde bedrijvige kern.

In een kort maar intensief traject gaan professionele experten samen met de besturen, de lokale betrokken partijen en UNIZO aan de slag om op maat van de gemeente een nieuw profiel voor de kern op te maken. Dit doen ze in samenwerking met Breda University.

Dilbeek heeft meerdere kernen. Die problematiek gaan we niet uit de weg en voor elke kern maken we de oefening en bepalen we wat de functie van elke deelgemeente zal zijn in de wereld van morgen.

Project ‘Bedrijvige kern’, wat is dat?

Laat ons vertrekken van een paar bevindingen.

  • We vinden dat de oude dorpskern of stadskern een historische waarde en kracht heeft en dat willen we behouden.
  • In een veranderende samenleving hebben we nieuwe oplossingen nodig. Er ontstaan nieuwe soorten ondernemers, er is een groei van vrije beroepen, er is de opkomende digitalisering.
  • De detailhandel maakt een grote verandering mee. Er is meer leegstand, e-commerce is in stijgende lijn, het aantal handelszaken daalt en voor de leegstand is een structurele oplossing nodig. Men verwacht in 2050, 50% minder winkels.
  • Bedrijvige kernen hebben veel potentieel. We spreken niet meer van handelskern met enkel handel maar van bedrijvige kern, een plek voor starters, handelaars, horeca, dienstenbedrijven, vrije beroepen, creatievelingen, freelancers, kunstenaars, makers, ambachten, brandweer, politie, ziekenhuizen, onderwijs, stadsdiensten, culturele centra, bibliotheken, muziekscholen, kunstscholen, wonen, toerisme, deeleconomie, sport, …

Dit project wordt begeleid door UNIZO met subsidies van de provincie Vlaams-Brabant.

Hoe verloopt het project ‘Bedrijvige kern’?

We willen op een professionele manier nadenken over de toekomst van onze kernen, een visie ontwikkelen, een stappenplan opstellen en de nodige maatregelen nemen om dit plan te kunnen uitvoeren.

We starten met een stuurgroep die is samengesteld uit de belangrijkste actoren van de gemeente waarbij de ondernemers zeker niet mogen ontbreken en dit o.l.v. de burgemeester en/of schepen lokale economie.
Vervolgens worden verschillende stappen doorlopen.

De eerste stap is ‘Onderzoek’: het verzamelen en analyseren van alle beschikbare en relevante data en inzichten om te komen tot een realistisch beeld van de kern.

De volgende stap is ‘Imagineering’.
‘Imagineering’ is een wetenschappelijke methodiek die gebruikt wordt om een oplossing te bieden aan complexe problemen. De vernieuwende methode vertrekt niet van de problemen, maar kijkt in de eerste plaats naar de sterkten en de successen van een kern. Deze imagineering-oefening wordt begeleid door experten en het is de bedoeling om zoveel mogelijk een doorsnee van de bevolking te betrekken in deze oefening: jong, oud, consument, handelaar, vrije beroeper, creatieveling.

Tijdens deze oefening wordt er gezocht naar het DNA van de gemeente. Wat maakt Dilbeek zo speciaal? Als we dat unieke DNA hebben gevonden gaan we dit verder uitdiepen, gaan we keuzes maken en Dilbeek positioneren. Het resultaat is een relevant & onderscheidend verhaal met grote generatieve kracht en waar iedere Dilbekenaar zich in kan vinden.

De volgende stap is het design van de kern. Wat is de gedroomde situatie op basis van de bekomen positionering. We gaan het ideaal scenario bepalen en een stappenplan uitwerken en de timing bepalen.
Afhankelijk van de gekozen stappen zullen er aanpassingen moeten gebeuren inzake ruimtelijke ordening (o.a. aan het structuurplan, het handelsvestigingsbeleid, RUPs, kernafbakening, omgevingsvergunningen, herbestemmingen, …).

Op gebied van mobiliteit kunnen er aanpassingen gebeuren aan het mobiliteitsplan. Er kan een aangepast verkeerscirculatieplan en een aangepast parkeerbeleidsplan opgesteld worden.
Er kan nagedacht worden over belevering, bewegwijzering, parkeerregimes, multimodaal vervoer.

Er kan samengewerkt worden met de vastgoedsector, er kunnen tijdelijke huurcontracten gemaakt worden voor popups, ingroeihuren, omzetgerelateerde huren. Er kunnen Publiek-Private Samenwerkingen (PPS) ontstaan.

De laatste fase is het promoten van de bedrijvige kern zowel naar nieuwe ondernemers als naar de bevolking in en rondom Dilbeek. Eens we het unieke DNA van Dilbeek gevonden hebben, gaan we dit ook gebruiken in alle communicatie. We hopen dat er zo een dynamiek ontstaat die ervoor zorgt dat, samen met de genomen maatregelen uit het stappenplan, onze kern terug levendig wordt gemaakt.

Een initiatief van